Δείκτης Κατασκευαστικής Βιομηχανίας KNAUF – SAKRET

 

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) από το 2010, παρουσιάζει ανά εξάμηνο τα αποτελέσματα του Δείκτη Κατασκευαστικής Βιομηχανίας KNAUF – SAKRET, τα οποία καταδεικνύουν την πορεία του Κατασκευαστικού τομέα και τις ενδείξεις του για το άμεσο μέλλον.

Κύριος στόχος, είναι η μέτρηση της ανάπτυξης του τομέα της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο, αλλά και η καταγραφή του βαθμού στον οποίο η Βιομηχανία επηρεάζεται από διάφορους εξωγενείς παράγοντες (όπως για παράδειγμα η πρόσφατη διεθνής οικονομική κρίση).

Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., υλοποιεί το εν λόγω έργο, σε συνεργασία με την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών RAI Consultants.

Στο πλαίσιο του πιο πάνω έργου, γίνεται συνεχής συλλογή και καταγραφή και ανάλυση δεδομένων / στοιχείων πρωτογενών (απαντήσεις ερωτηματολογίων από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις – μέλη των επαρχιακών Συνδέσμων της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., το κοινό, επιχειρήσεις / επενδυτές άλλων οικονομικών τομέων) και δευτερογενών (στατιστικά και άλλα), που σχετίζονται όχι μόνο με την Κατασκευαστική Βιομηχανία, αλλά και με την Οικονομία της Κύπρου γενικότερα και καταγράφονται τα αποτελέσματα.

Με την καταγραφή των συγκεκριμένων δεδομένων δίνεται συνεχής ενημέρωση, σε όλους τους άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενους, για την πρόοδο της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνται και προβλέπονται τάσεις στην πορεία της.
Fusce lacinia non rhoncus. auris euismod non ligula ac cursus.

Tα αποτελέσματα αξιοποιούνται από την Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και τους Συνδέσμους – μέλη της, από άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, από τα οποία τυγχάνουν της μέγιστης προβολής.

Η υλοποίηση του έργου, συνεχίζεται, με τη διαχρονική στήριξη της Χορηγού Εταιρείας SAKRET ZEIPEKKIS, μέλους του Ομίλου KNAUF, την οποία η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ευχαριστεί ιδιαίτερα.

Αναλυτικά αποτελέσματα του Δείκτη Κατασκευαστικής Βιομηχανίας KNAUF – SAKRET

Αποτελέσματα για τον "Δείκτη Κατασκευαστική Βιομηχανία KNAUF – SAKRET" για την περίοδο Ιούλιος - Δεκέμβριος 2016 :

Ιούλιος – Δεκέμβριος 2016 – Συνοπτικό Δελτίο

Ιούλιος – Δεκέμβριος 2016 – Αναλυτικό Δελτίο

Δείκτης Κατασκευαστικής Βιομηχανίας KNAUF – SAKRET για την περίοδο Ιανουάριος - Ιούνιος 2016:

Ιανουάριος – Ιούνιος 2016 – Συνοπτικό Δελτίο

Ιανουάριος – Ιούνιος 2016 – Αναλυτικό Δελτίο

 

Δείκτης Κατασκευαστικής Βιομηχανίας KNAUF – SAKRET για την περίοδο Ιούλιος - Δεκέμβριος 2017:

Ιούλιος – Δεκέμβριος 2017 – Συνοπτικό Δελτίο

Ιούλιος – Δεκέμβριος 2017 – Αναλυτικό Δελτίο

 

Αποτελέσματα Δείκτη Κατασκευαστικής Βιομηχανίας KNAUF – SAKRET για την περίοδο Ιούλιος – Δεκέμβριος 2018:

Ιούλιος – Δεκέμβριος 2018 - Συνοπτικό Δελτίο

Ιούλιος – Δεκέμβριος 2018 - Αναλυτικό Δελτίο