Σύνδεσμος Εργολάβων

Οικοδομών Κύπρου (Σ.Ε.Ο.Κ.) - Σύντομο Ιστορικό

 

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου ιδρύθηκε το 1939 και ενεγράφη επίσημα στο Μητρώο ως η πρώτη εγγεγραμμένη Εργοδοτική Συντεχνία το 1943.

Κατά την περίοδο 1940-1941, ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, βρισκόταν σε εργασιακές ταραχές με τις συντεχνίες, ειδικά κατά τη διάρκεια της μεγάλης απεργίας του 1948, που διήρκησε από τον Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 1948.

Οι εργολήπτες κινδύνευαν να καταβάλουν επώδυνες ποινικές ρήτρες, ενόσω έργα που είχαν αναλάβει, θα παρέμεναν ημιτελή.

Αποφάσισαν τότε να εργαστούν εναλλάξ, οι ίδιοι στη θέση των απεργούντων εργατών, κάθε φορά σε έργο άλλου συναδέλφου τους, ο οποίος απειλείτο με την καταβολή ποινικής ρήτρας, επιδεικνύοντας πρωτοφανή αλληλεγγύη και επιτυγχάνοντας το στόχο της έγκαιρης αποπεράτωσης των αναληφθέντων έργων.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι εργολάβοι συνειδητοποίησαν την ανάγκη μεθοδικής και προγραμματισμένης αντιμετώπισης των καταστάσεων και διαφορών τους με τις Συντεχνίες. Εξέλεξαν τότε ως Γ.Γ. του Συνδέσμου, τον κ. Γεώργιο Παρασκευαΐδη, στον οποίον ουσιαστικά εμπιστεύτηκαν το μέλλον του επαγγέλματός τους.

Ο κ. Γεώργιος Παρασκευαΐδης, άνθρωπος πράος, σώφρων, φιλειρηνικός, αλλά θαρραλέος και αποφασιστικός, αμέσως μετά την εκλογή του ακολούθησε το πιο κάτω τρίπτυχο πολιτικής:

- Συσπείρωση μελών σε ενότητα και αλληλεγγύη
- Νομοθετική Ρύθμιση του επαγγέλματος του Κυπρίου Εργολήπτη
- Προβολή σθεναρής αντιμετώπισης ενάντια στην παρανομία
- Επιδίωξη ειλικρινούς συμφιλίωσης με τις Συντεχνίες

Κατόρθωσε έτσι να θέσει τα θεμέλια για μία ειλικρινή, μόνιμη και γόνιμη συνεργασία μεταξύ του Συνδέσμου και Συντεχνιών που αποτελεί μέχρι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Βασικός πυλώνας της συνεργασίας τους, ήταν η υπογραφή μιας Συλλογικής Σύμβασης με πρόνοιες για τήρηση της εργατικής ειρήνης, αποκήρυξης της βίας σαν μέσο επίλυσης εργατικών διαφορών, τήρηση των διαδικασιών σωστής εργατικής συμπεριφοράς και συνεργασίας για την προώθηση κοινών σκοπών και στόχων.

Στα επιτεύγματα του Συνδέσμου περιλαμβάνονται:

- Η σύνταξη του πρώτου Συμβολαίου Εργολαβίας μεταξύ Εργολάβων και Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
- Η θέσπιση του περί Εργοληπτών Νόμου το 1973
- Η Φόρμουλα Αυξομείωσης Τιμών Εργατικών
- Η δημιουργία Ταμείου Προνοίας των Οικοδόμων
- Πρωτεύοντας ρόλος στην ίδρυση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.)

Η εξύψωση του κύρους και της αξιοπιστίας του Κύπριου Εργολήπτη, επισφραγίζονται με μία ακόμη προσφορά της εταιρείας Ιωάννου και Παρασκευαΐδη, στον εργοληπτικό κόσμο: το οίκημα, κάτω από το οποίο στεγάστηκε το 1979 ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου.

Δομή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο (2024 – 2027) του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη:

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΟΖΕΦ ΜΕΡΧΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΓΙΑΤΖΙΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΛΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου έχει σήμερα 300 περίπου εγγεγραμμένα μέλη.

Σκοποί

- Η ρύθμιση των σχέσεων των μελών και των εργατοϋπαλλήλων τους, των μελών μεταξύ τους και με μέλη άλλων επαγγελματικών συνδέσμων

- Η λήψη συλλογικών μέτρων για την προώθηση και διασφάλιση των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου

- Η βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των μελών, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους, η προάσπιση των κοινών συμφερόντων και η αλληλοϋποστήριξη και γενικά η εκπροσώπηση του Συνδέσμου σαν ενιαία οργάνωση

- Η συνένωση όλων των Εργολάβων Οικοδομών και Τεχνικών Έργων στο Σύνδεσμο

- Η παροχή συμβουλευτικής, νομικής ή άλλης φύσεως εξυπηρέτηση προς τα μέλη με στόχο την προαγωγή των συμφερόντων του επαγγέλματος

- Η συνένωση ή συνεργασία με άλλο νόμιμο Σύνδεσμο ή Ομοσπονδία στην Κύπρο ή το εξωτερικό

- Η επαγγελματική, κοινωνική, πολιτιστική και μορφωτική πρόοδος των μελών

- Η δημιουργία και βελτίωση καλών σχέσεων, επαγγελματικών και προσωπικών, μεταξύ των Εργολάβων και Μελετητών

Δραστηριότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΟΚ παρακάθεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, με στόχο την επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Επίσης,

1. Συμμετέχει αποφασιστικά στο Κεντρικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.

2. Ασχολείται με διάφορα άλλα θέματα της οικοδομικής βιομηχανίας καθώς και με θέματα ανάπτυξης και αποδοτικότερης λειτουργίας του Συνδέσμου, όπως:

- η εγγραφή νέων μελών

- η επαφή με τα μέλη, μέσω ενημερωτικών εγκυκλίων, για θέματα που απασχολούν τον κλάδο

- η διάθεση συμβολαίων της Μ.Ε.Δ.Σ.Κ. (Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων Κύπρου)

- η διοργάνωση επιμορφωτικών Σεμιναρίων και Ημερίδων

- Εκδηλώσεις γνωριμίας και η διατήρηση επαφών με Συμβούλους

- η παροχή υπηρεσιών υπολογισμού των Αυξήσεων Εργατικών και των τιμών των Υλικών

- η συμμετοχή στο Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Οδός Ανδροκλέους 3Α, 1060 Λευκωσία
Τ.Θ.: 21840, 1514 Λευκωσία
Τηλ.: 22-753606, Φαξ. 22751664
Email: