Η Ομοσπονδία Συνδέσμων

Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.)

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) ιδρύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου του 1995 και ενεγράφη ως Συντεχνία (εργοδοτική) στο μητρώο του Εφόρου Συντεχνιών στις 20 Απριλίου του ιδίου έτους, εκπροσωπώντας τους Εργολήπτες – Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (Σ.Ε.Ε.Ε.).

Ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας, αποτέλεσαν οι πέντε (5) Επαρχιακοί Σύνδεσμοι Εργολάβων Οικοδομών:

Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου - ΣΕΟΚ(που σήμερα εκπροσωπεί τους εργολήπτες κυρίως, της επαρχίας Λευκωσίας)

Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού - ΣΕΟΛ

Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Αμμοχώστου - ΣΕΟΑ

Σύνδεσμος Εργοληπτών Οικοδομικών Εργασιών Πάφου - ΣΕΟΕΠ

Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας - ΣΕΟΛ

Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. με μεθοδικότητα και σωστό προγραμματισμό με πρακτικά μέτρα και συχνές επαφές με άλλους εμπλεκόμενους με τον τομέα φορείς, εργάζεται για τη στήριξη των Συνδέσμων και των μελών τους, την αντιμετώπιση των προβλημάτων όλου του εργοληπτικού κόσμου και των προκλήσεων των καιρών, καθώς και για την ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα και την ανόρθωση της οικονομίας μας γενικότερα, σε περιόδους κρίσεων.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. κατάφερε να εδραιωθεί ως η φωνή του εργοληπτικού κόσμου της Κύπρου. Να εκφράζει απόψεις και να συμμετέχει ενεργά στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για τον κλάδο ως κοινωνικός εταίρος και να προωθεί πολιτικές μέσα από συστηματικές και στοχευμένες επαφές και συνεργασίες.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών / προσπαθειών, ήταν η ολοένα αυξανόμενη βελτίωση και αναβάθμιση τόσο του επαγγέλματος του εργολήπτη, όσο και των κατασκευών της Κύπρου γενικότερα καθώς και η αναστροφή της αρνητικής πορείας του τομέα, που έπληξε από το 2013, τον κλάδο των κατασκευών.

Σύνθεση:

Σύνθεση Κεντρικού Συμβουλίου Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.

 

Σημερινή Σύνθεση Κεντρικού Συμβουλίου Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. (2021 – 2024)

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΝΝΑΣ ΜΕΛΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΟΣ
ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΗ ΜΕΛΟΣ

Το πρώτο Κεντρικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. αποτέλεσαν οι πιο κάτω:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΨΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΜΗΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΟΣ ΛΟΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΑΛΛΟΣ Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΟΣΦΙΛΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΪΛΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΑΤΖΙΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΛΟΣ

Πρόεδροι της Ομοσπονδίας διετέλεσαν οι:

Δημήτρης Σαμψών - (1995 - 1998, 1998 - 2001, 2001 - 2004, 2005 - 2006 που απεβίωσε)

Σώτος Λόης - (2006-2009, 2009-2010)

Αριστοτέλης Αριστοτέλους - (2011-2012)

Κώστας Ρουσιάς - (2012 - 2015, 2015 - μέχρι 2021)

 

 

Οι κύριοι σκοποί της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου σύμφωνα με το Καταστατικό της είναι οι εξής:

Η καθοδήγηση των Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.

Η διαπραγμάτευση και συνομολόγηση Συλλογικών Συμβάσεων.

Η έγκριση – υποστήριξη αποφάσεων δι΄ανταπεργίαν (LOCK OUT) ή άλλων μέτρων που λαμβάνονται από τους Συνδέσμους - μέλη.

Η έκδοση δείκτη ημερομισθίων.

Η διασφάλιση, προστασία και προώθηση των συμφερόντων και επιδιώξεων όλων των επαγγελματιών Εργολάβων Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, που είναι Μέλη των Συνδέσμων Εργολάβων με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο ή δραστηριότητα και ειδικότερα με την εξασφάλιση της συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των Εργοληπτών / Εργοδοτών για την αντιμετώπιση αμοιβαίων προβλημάτων, είτε μεταξύ των ιδίων ή έναντι τρίτων και να μελετά οποιοδήποτε ζήτημα που επηρεάζει την Οικοδομική Βιομηχανία γενικά.

Η παρακολούθηση της τοπικής και διεθνούς κατάστασης, των εξελίξεων και δραστηριοτήτων στον Κυβερνητικό, Νομοθετικό ή οποιονδήποτε άλλο τομέα που σχετίζεται με τους σκοπούς και επιδιώξεις της Ομοσπονδίας και η προώθηση ή αντίκρουση Κυβερνητικών Νομοσχεδίων και η κατατόπιση των Μελών της για όλα τα πιο πάνω.

Η συνεργασία με άλλα επαγγελματικά σώματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, για προώθηση και προστασία των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των Μελών.

Η εκτύπωση περιοδικού / φυλλαδίων ή δημοσιεύσεις, τα οποία η Ομοσπονδία πιστεύει, ότι είναι απαραίτητα για την προώθηση των σκοπών της.

Η συγγραφή και αναθεώρηση Συμβολαίων Εργολαβίας (συμμετοχή στη ΜΕΔΣΚ).