Τελευταία Νέα
simdesmos ergolavon oikodomon
12/10/21 - 12:10
Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει Γραμματειακό Λειτουργό με τα πιο κάτω προσόντα, καθήκοντα και ωφελήματα:
simdesmos ergolavon oikodomon
12/10/21 - 12:10
Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ή Επιμετρητή Ποσοτήτων με τα πιο κάτω προσόντα, καθήκοντα και ωφελήματα:
Load More
  • Ο Οικοδόμος
  • Κτίζετε;
  • Ανακαινίζετε;
  • Επενδύετε σε Ακίνητα;
  • Επιλέγω Αδειούχο Εργολήπτη
  • Ημερολόγιο Έργου