Τελευταία Νέα
simdesmos ergolavon oikodomon
09/11/21 - 12:11
Με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. στη συζήτηση στογγυλής τραπέζης που θα ακολουθήσει των παρουσιάσεων. - Πέμπτη 11/11/2021 - Λεπτομέρειες και Δηλώσεις συμμετοχής στον.
simdesmos ergolavon oikodomon
05/11/21 - 12:11
Υλοποίηση εκδήλωσης της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. στο πλαίσιο του προγράμματος Su.So.D.Co. 2-3/11/2021
Load More
  • Ο Οικοδόμος
  • Κτίζετε;
  • Ανακαινίζετε;
  • Επενδύετε σε Ακίνητα;
  • Επιλέγω Αδειούχο Εργολήπτη
  • Ημερολόγιο Έργου