Συλλογική Σύμβαση

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Σ΄ ΑΥΤΗΝ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/06/2019 – 31/05/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 27(2) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/06/2019 – 31/05/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/06/2019 – 31/05/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥΣ, ΟΔΗΓΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΥΣ Κ.Λ.Π. - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/06/2019 – 31/05/2022

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 7.10.2019

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΕΟ – ΣΕΚ ΚΑΙ ΔΕΟΚ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22/02/2017

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΣΕΟΚ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΠΕΟ – ΣΕΚ, ΜΕΧΡΙ 30/06/2015 – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 29/09/2014

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΣΕΟΚ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΠΕΟ – ΣΕΚ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 13/06/2013 – 30/06/2014

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΣΕΟΚ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΠΕΟ – ΣΕΚ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 13/06/2013 – 30/06/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Π.Ε.Ο.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Σ.Ε.Κ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 201/01/2011 – 30/06/2014

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Π.Ε.Ο.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Σ.Ε.Κ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2011 – 30/06/2014

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 30/01/2018, ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΣΕΟΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΣΕΚ, ΠΕΟ ΚΑΙ ΔΕΟΚ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Ι) ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ και (ΙΙ) ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ