Συλλογική Σύμβαση

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 30/01/2018, ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΣΕΟΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΣΕΚ, ΠΕΟ ΚΑΙ ΔΕΟΚ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Ι) ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ και (ΙΙ) ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Π.Ε.Ο.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Σ.Ε.Κ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2011 – 30/06/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Π.Ε.Ο.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Σ.Ε.Κ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 201/01/2011 – 30/06/2014

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΣΕΟΚ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΠΕΟ – ΣΕΚ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 13/06/2013 – 30/06/2014

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΣΕΟΚ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΠΕΟ – ΣΕΚ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 13/06/2013 – 30/06/2014

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΣΕΟΚ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΠΕΟ – ΣΕΚ, ΜΕΧΡΙ 30/06/2015 – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 29/09/2014

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΕΟ – ΣΕΚ ΚΑΙ ΔΕΟΚ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22/02/2017

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 7.10.2019