Σύνθεση Προσωπικού

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ 3Α, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
P.O.POX 21840, 1514 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22 753 606
22 751 664
oseokseo@cytanet.com.cy
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.
22 753 626
22 751 664
yiannos@oseok.org.cy
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
O.Σ.Ε.Ο.Κ.
22 753 629
22 751 664
kyriaki@oseok.org.cy
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
O.Σ.Ε.Ο.Κ.
22 753630
22 751664
georgia@oseok.org.cy
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ 3Α, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
P.O.POX 21840, 1514 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22 753 606
22 751 664
oseokseo@cytanet.com.cy
ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)
22 753 631
22 751 664
anna@oseok.org.cy
ΔΕΣΠΩ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)
22 753 630
22 751 664
despo@oseok.org.cy
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)
22 753 606
22 751 664
info@oseok.org.cy
ΡΟΥΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ACCOUNTING SPECIALIST
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)
22 753 627
22 751 664
roulla@oseok.org.cy
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΤΥΓΟΣ 45, ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ
3117 ΛΕΜΕΣΟΣ
25 352 586
25 340 708
seoel5@cytanet.com.cy
ΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ)
25 352 586
25 340 708
seoel5@cytanet.com.cy
ΜΑΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ)
25 352 586
25 340 708
info@seol-limassol.org.cy
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ 6, 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ,
ΔΙΑΜ. 101, 6016 ΛΑΡΝΑΚΑ
24 627 022
24 658 675
seoa@cytanet.com.cy
ΘΑΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)
24 627 022
24 658 675
seoa@cytanet.com.cy
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 45 & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ,
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ "Constantinos Tower", 1ος Όροφος, Διαμ.23, 6036 ΛΑΡΝΑΚΑ P.O.BOX 42284, 6532 ΛΑΡΝΑΚΑ
24 627 662
24 658 662
syn.erg.oik.larnaka@cytanet.com.cy
ΦΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ)
24 627 662
24 658 662
syn.erg.oik.larnaka @cytanet.com.cy
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΠΑΦΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ 30, ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ "ΕΥΚΛΕΑΣ", 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
8020 ΠΑΦΟΣ
26 934 633
26 950 342
bcap@cytanet.com.cy
ΦΥΤΟΥΛΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΑΦΟΣ)
26 934 633
26 950 342
bcap@cytanet.com.cy