Κοινές Συνεδρίες Διοικητικών Συμβουλίων των Επαρχιακών Συνδέσμων της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.

Θέματα του Κατασκευαστικού τομέα και προβλήματα που απασχολούν τους Εργολήπτες -  μέλη των Επαρχιακών Συνδέσμων της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), μέσα από τα οποία καθρεφτίζεται η επικρατούσα κατάσταση σε όλη την οικοδομική βιομηχανία της Κύπρου, συζητούνται εκτενέστερα σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους αντιπροσώπους- μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Επαρχιακών Συνδέσμων της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού, Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Αμμοχώστου, Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας και Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομικών Εργασιών Πάφου.

Μέσα από τη συζήτηση και τα αποτελέσματα των εν λόγω συνεδριών, λαμβάνονται οι ανάλογες δράσεις.