Σύνδεσμος Εργολάβων

Οικοδομών Λάρνακας (Σ.Ε.Ο.Λ.) - Ιστορικό

 

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας έχει εγγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντεχνιών Νόμου, την 1η Δεκεμβρίου 1984.

Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε στις 30/7/1984 με τα πιο κάτω ιδρυτικά μέλη: Κυριάκος Μοσφιλιώτης, Ανδρέας Σκουρής, Χριστάκης Ηλία, Ανδρέας Ελευθερίου, Γεώργιος Μάρκου, Κώστας Μπότσαρης, Λοϊζος Ελευθερίου Χρίστου, Νίκος Βωνιάτης, Αντώνης Πασχάλης, Νίκος Ορθοδόξου, Δημήτρης Χ΄Ματθαίου, Παύλος Σταύρου, Περικλής Ανδρέου, Γιάννης Ιακώβου Ζαχαρία, Γρηγόρης Κοντός, Ανδρέας Παπανικολάου, Κωστάκης Χριστοφή, Ματθαίος Στυλιανού, Γεώργιος Θεοφάνους, Θεόδουλος Κάππελλος, Ελευθέριος Αναστάση Παντελή, Σπύρος Χαραλάμπους, Φρίξος Λουκά, Λουκής Σκουρή, Φίλιππος Χριστοδούλου, Γεώργιος Θεοφάνους.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από τους πιο κάτω:

Γραμματέας Κυριάκος Μοσφιλιώτης
Ταμίας Νίκος Βωνιάτης
Εισπράκτορας Γρηγόρης Κοντός

 

Σύμβουλοι:

Κώστας Μπότσαρης
Ανδρέας Σκουρής
Αντώνης Πασχάλης
Ανδρέας Παπανικολάου

Ο Σύνδεσμος εδρεύει στη Λάρνακα και είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου. Το πρώτο οίκημα του, ήταν στη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου στην πολυκατοικία “GARDENS”, κατάστημα 8, όπου στεγαζόταν από το 1984. Το 1995 αγοράστηκε ιδιόκτητο οίκημα στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 45 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στην πολυκατοικία «Κωνσταντίνος Τάουερ» στον 1ο όροφο, Διαμ. 23, στο οποίο στεγάζεται ο Σύνδεσμος μέχρι σήμερα.

Δομή του Συνδέσμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Λάρνακας εκλέγεται κάθε τρία χρόνια.

Από το 1984 – 2005 πρόεδρος του Συνδέσμου διετέλεσε ο κ. Κυριάκος Μοσφιλιώτης.
Από το 2005-2007 πρόεδρος του Συνδέσμου διετέλεσε ο κ. Ανδρέας Παπανικολάου και
από το 2007 έως σήμερα πρόεδρος του Συνδέσμου είναι ο κ. Στέλιος Κούννας.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο (2021 - 2024) απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη:

Πρόεδρος - Γραμματέας Στέλιος Κούννας
Αντιπρόεδρος Νίκος Κάππελος
Ταμίας Δημήτρης Μιχαήλ
Βοηθός Ταμίας Σπύρος Χ'' Χριστοφή
Εισπράκτορας Απτουλλάχ Ίσσα
Σύμβουλος Γιώργος Χαραλάμπους
Σύμβουλος Λούκας Κίτα

 

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν όσοι Εργολήπτες είναι κάτοχοι ανανεωμένης ετήσιας άδειας εργολήπτη οικοδομικών ή/και τεχνικών έργων, σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμο. Σήμερα ο Σύνδεσμος έχει 138 εγγεγραμμένα μέλη.

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε για να βοηθήσει τους εργολάβους της Επαρχίας Λάρνακας να οργανωθούν, να ελαχιστοποιήσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, να εξαλείψει τα μονοπώλια και γενικά να πράττει προς το συμφέρον του εργολήπτη.

Σκοποί του Συνδέσμου

• Η βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των μελών και η νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος
• Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας
• Η επαγγελματική, κοινωνική, πολιτιστική και μορφωτική πρόοδος των μελών, μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων
• Η συνεργασία με όλους τους Επαρχιακούς Συνδέσμους Εργολάβων προς υπεράσπιση, εξασφάλιση και προάσπιση των κοινών συμφερόντων τους.

Δραστηριότητες του Συνδέσμου

Ο Σύνδεσμος παρέχει στα μέλη του τα πιο κάτω:

• Συμβόλαια της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ)
• Υπολογισμό των τιμαριθμικών αυξήσεων σε εργατικά και υλικά
• Ημερολόγιο Έργου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.)
• Ενημέρωση για τις πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων με τους εργαζομένους και τις συντεχνίες
• Ενημερωτικές επιστολές για όλα όσα συμβαίνουν και αφορούν τον τομέα της Οικοδομικής Βιομηχανίας
• Ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) και τηλεφωνικά μηνύματα (sms), για έγκαιρη ενημέρωση σε θέματα που χρήζουν άμεσης απάντησης και ανταπόκρισης
• Συμβουλές για την επίλυση τυχόν αντιπαραθέσεων μεταξύ μελών και εργοδοτών ή μεταξύ μελών και επιβλεπόντων μηχανικών
• Το περιοδικό "Εργολήπτης", το οποίο εκδίδεται ανά εξάμηνο από την Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και αποστέλλεται σε όλους τους εργολήπτες. Τα έξοδα έκδοσης και αποστολής των περιοδικών, πληρώνονται από το Σύνδεσμο, ως προσφορά προς τα μέλη του
• Βοήθεια προς τα μέλη για τη συμπλήρωση του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, ο Σύνδεσμος της Λάρνακας διοργανώνει κάθε χρόνο αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος.

Ο Σύνδεσμος της Λάρνακας με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και την οικονομική στήριξη του Συνδέσμου, διοργανώνει χοροεσπερίδες ανά διαστήματα.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου, Πρόεδρος και ένα μέλος, συμμετέχουν ενεργά στις συνεδρίες του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.). Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. από δεκαμελή αντιπροσωπεία, η οποία εκλέγεται κάθε τρία χρόνια και αποτελείται από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα τρία μέλη του Συνδέσμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου συμμετέχει επίσης στις κοινές συνεδρίες των Διοικητικών Συμβουλίων των ανά επαρχία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών. 

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας είναι μέλος του Ε.Β.Ε.Λ. - Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας, από το 2013.

Μέλη του Συνδέσμου, εκπροσωπούν την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) σε διάφορα σώματα.

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 45 & Κων/νου Παλαιολόγου ‘ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΟΥΕΡ’ , 1ος Όροφος, Διαμ. 23, 6036 ΛΑΡΝΑΚΑ
Τ.Θ.: 42284, 6532 ΛΑΡΝΑΚΑ
Τηλ.: 24627662
Φαξ: 24658662
Email: