Σύνδεσμος Εργολάβων

Οικοδομών Λεμεσού (Σ.Ε.Ο.Λ.) - Ιστορικό

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού ιδρύθηκε λίγο μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Δεκέμβριο του 1961 με αρχική ονομασία «Ένωση Εργολάβων Οικοδομών Επαρχίας Λεμεσού».

Στις 15 Οκτωβρίου 1962 γίνεται η εγγραφή του Συνδέσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Συντεχνιών Νόμου, με την ονομασία ΣΕΛ (Σύνδεσμος Εργολάβων Λεμεσού). Αργότερα μετονομάστηκε σε ΣΕΟΕΛ (Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομικών Επιχειρήσεων Λεμεσού) και το 2005 πήρε την παρούσα ονομασία του ως ΣΕΟΛ (Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού).

Μερικά από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου ήταν οι κύριοι:

Όθων Οικονομίδης
Ττοφής Κοιλανιώτης
Κλεάνθης Σιλβέστρος
Κλεάνθης Κοιλανιώτης
Ηλίας Κουταλιανός
Γιώργος Αθανασίου
Απόστολος Βοσκός
Γιαννάκης Χριστοδουλίδης
Χρίστος Χριστίδης
Μιχάλης Ευθυβούλου

Ο Σύνδεσμος αποτελεί το μοναδικό επαγγελματικό Σύνδεσμο Εργολάβων στην επαρχία της Λεμεσού και είναι ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.). Τα πρώτα γραφεία του Συνδέσμου στεγάζονταν κοντά στη Λαϊκή Αγορά Λεμεσού για αρκετά χρόνια, στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην οδό Ηπείρου και κατέληξαν στη Γωνία Γλάδστωνος και Μεσολογγίου μέχρι και το 2010.

Η απόκτηση ιδιόκτητου οικήματος υπήρξε μια από τις βασικές προτεραιότητες αλλά και όραμα των μελών του Συνδέσμου για πολλά χρόνια. Έτσι, μετά από αρκετές προσπάθειες, το 2010 ο Σύνδεσμος αποκτά το δικό του σπίτι, πρωτοποριακό σε σχεδιασμό και εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα μέσα, ένα οίκημα αντάξιο των προσδοκιών του Λεμεσιανού Εργολάβου που καλύπτει όλες σχεδόν τις ανάγκες του μέσα στα πλαίσια των απαιτήσεων και προδιαγραφών τόσο της Ενωμένης Ευρώπης όσο και μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Ιστορικά, ο Σύνδεσμος συνέβαλε ώστε να κατοχυρωθεί το επάγγελμα του εργολάβου οικοδομών και να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο της οικοδομικής βιομηχανίας στην Κύπρο. Από την ημέρα ίδρυσής του μέχρι και σήμερα, συνεχίζει να προσφέρει στους επαγγελματίες εργολάβους της Λεμεσού και στον ευρύτερο κλάδο της οικοδομικής βιομηχανίας αλλά και προς την κοινωνία και την πολιτεία γενικότερα.

Στην Προεδρία του Συνδέσμου από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα διετέλεσαν οι κύριοι:

Όθων Οικονομίδης (1962 - 1975)
Ευαγόρας Κωνσταντίνου (1975 - 1994)
Όμηρος Ιορδάνους (1994 - 2003)
Πέτρος Ευλογημένος (2003-2015)
Γιάννης Μαρκίδης (2015 μέχρι και σήμερα)

Δομή του Συνδέσμου

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού για την τριετία 2024 – 2027 απαρτίζεται από τους πιο κάτω:

ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αντιπρόεδρος
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ Γραμματέας
ΔΑΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ Ταμίας
ΞΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Εισπράκτορας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Μέλος
ΠΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μέλος

 

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού έχει σήμερα 222 περίπου εγγεγραμμένα μέλη.

Σκοποί του Συνδέσμου

- Η καλλιέργεια και εμπέδωση κουλτούρας «επαγγελματισμού» μεταξύ των μελών και όλων των εμπλεκομένων στην οικοδομική βιομηχανία.
- Η βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των μελών του.
- Η ανάπτυξη, η Καλλιέργεια και η προώθηση.
- Η προάσπιση των κοινών συμφερόντων των μελών.
- Η προαγωγή των συμφερόντων του επαγγέλματος.
- Η επαγγελματική, κοινωνική, πολιτιστική και μορφωτική πρόοδος των μελών.
- Η επιμόρφωση και συνεχής ενημέρωση των μελών με τη διεξαγωγή σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων.
- Η συνεργασία με όλους τους Επαρχιακούς Συνδέσμους Εργοληπτών.

Προσφορά του Συνδέσμου

Ο Σύνδεσμος παρέχει όλες τις χρήσιμες συμβουλές και στήριξη προς τα μέλη του σε θέματα όπως:

- Η διαχείριση των Εργοληπτικών Συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ (Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων Κύπρου).
- Ο υπολογισμός των τιμαριθμικών αυξήσεων και τακτή ενημέρωση για το Δείκτη Εργατικών και το Δείκτη Τιμών Πώλησης Δομικών Υλικών.
- Η ενημέρωση για τις πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων με τους εργαζόμενους και τις συντεχνίες των.
- Η διαφώτιση σε θέματα που αφορούν την Ασφάλεια και Υγεία στα εργοτάξια όπως επίσης και τις νομοθεσίες που έχουν σχέση με την Ανακύκλωση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές καθώς και άλλα θέματα που αφορούν τόσο την ίδια την Κατασκευαστική βιομηχανία όσο και όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες σε ένα κατασκευαστικό έργο.
- Η συμβουλή και καθοδήγηση των μελών του και όχι μόνον αναφορικά με επαγγελματικά θέματα:
(α) διαχείρισης ενός έργου
(β) εργατικών διαφορών
(γ) τήρησης των διαφόρων νομοθεσιών που διέπουν τον κατασκευαστικό κλάδο.

Δραστηριότητες του Συνδέσμου

Σεμινάρια και Διαλέξεις

Ο Σύνδεσμος, στα πλαίσια της συνεχούς προσφοράς του προς τα μέλη του, διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις και ενημερωτικές ημερίδες, με σκοπό την επαγγελματική ανέλιξη και κατάρτιση των εργοληπτών και του προσωπικού τους, σε θέματα που αφορούν στον κλάδο της Οικοδομικής Βιομηχανίας.

Επαφές/Συνεργασία με άλλους Συνδέσμους και Δημοτικές Αρχές της Λεμεσού
Ο Σύνδεσμος διατηρεί σειρά επαφών με όλους τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς της Οικοδομικής Βιομηχανίας, (Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου – Σ.ΠΟΛ.ΜΗ.Κ, Σύνδεσμος Αρχιτεκτόνων Κύπρου - Σ.Α.Κ., Σύλλογος Επιμετρητών Κύπρου κ.α.) καθώς επίσης και με όλες τις Δημοτικές Αρχές με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων επί διαφόρων θεμάτων που απασχολούν τον κατασκευαστικό κλάδο και την προώθηση επίλυσης των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν οι εργολάβοι μέλη του στην πόλη και επαρχία της Λεμεσού και αναφύονται από τις διαδικασίες προσφοροδότησης, εκτέλεσης και διαχείρισης ενός κατασκευαστικού έργου.

Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις

Κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος πραγματοποιεί Ετήσια Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της οποίας:

- γίνεται ο απολογισμός της δράσης του Συνδέσμου,
- συζητούνται τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο,
- λαμβάνονται αποφάσεις και τίθενται οι κατευθυντήριες γραμμές για την περαιτέρω δράση του Συνδέσμου και
- παρουσιάζονται στα μέλη οι ελεγμένοι λογαριασμοί του Συνδέσμου με βάση την οικονομική δραστηριότητα του για την χρονιά που έχει παρέλθει.

Κοινωνικά

Ετήσιος Χορός

Διοργανώνεται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία ο ετήσιος χορός του Συνδέσμου. Σκοπός είναι η συνεύρεση των μελών και των συνεργατών τους και η σύσφιξη των σχέσεών τους.
Ο χορός αποτελεί ένα από τα κυριότερα κοσμικά γεγονότα της πόλης μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου.

Ετήσια Αιμοδοσία

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Συνδέσμου μας για κοινωνική προσφορά οργανώνεται κάθε χρόνο η καθιερωμένη ετήσια αιμοδοσία η οποία γίνεται σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας-Διαφωτίσεως Λεμεσού.

Βραβεύσεις

Ο Σύνδεσμος βραβεύει στις καθιερωμένες ετήσιες εκδηλώσεις αποφοίτησης της Β΄ Τεχνικής Σχολής, τους αριστούχους μαθητές στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής. Τα βραβεία αυτά δείχνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον του Συνδέσμου για την Τεχνική Εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και παιδαγωγικό κίνητρο για ευγενή άμιλλα μεταξύ των μαθητών.

Εγγραφή Μέλους / Ετήσια Συνδρομή

Στον Σύνδεσμο μπορεί να ενταχθεί, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, ο κάθε νόμιμος εγγεγραμμένος εργολάβος με έδρα τη Λεμεσό και με ανανεωμένη για το τρέχον έτος την ετήσια άδεια εργολάβου, όπως αυτή εκδίδεται από το Σ.Ε.Ε.Ε. (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών) οιασδήποτε τάξης, (Ε’, Δ’, Γ’, Β’ και Α’).
Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα €150,00 και προσδίδει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του μέλους όπως αυτά καθορίζονται μέσα από το Καταστατικό του Συνδέσμου.

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Στυγός 45, Αγία Φύλα, 3117, Λεμεσός
Τηλ: 25 352 586
Φάξ: 25 340 708
 
www.seol-limassol.org.cy