Το Όραμα μας

Όραμα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), είναι η συνεχής στήριξη για Ενδυνάμωση και Ανέλιξη του Επαγγελματία Εργολήπτη, σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού, με αλληλοσεβασμό και συναδελφική αλληλεγγύη.

Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., αποτελεί τον μοναδικό αναγνωρισμένο - από το κράτος, τους κοινωνικούς εταίρους και τους εμπλεκόμενους φορείς - εκπρόσωπο των εργοληπτών στον κατασκευαστικό τομέα και στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξη του τομέα και των ανθρώπων του, με υπευθυνότητα, ασφάλεια και σεβασμό στο Περιβάλλον, στον Εργαζόμενο και στην Κοινωνία.

Ο τομέας των Κατασκευών ως ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς κλάδους που συνεισφέρει εδώ και χρόνια στην κυπριακή οικονομία και την κοινωνία του τόπου γενικότερα, κατατάσσει την Ομοσπονδία ως ένα εκ των ισχυρότερων συνδικαλιστικών οργανισμών του εργοδοτικού τομέα στον τόπο μας.

Ο Κύπριος επαγγελματίας Εργολήπτης, κατάφερε να εδραιωθεί στην Κύπρο και το εξωτερικό, μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών / έργων του, τη δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος σε συνθήκες ασφάλειας και υγείας για τους εργαζομένους του και την προσωπική του ανάπτυξη, με τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του ιδίου και του προσωπικού του.

Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ως ο εκπρόσωπος των επαγγελματιών του κλάδου, θα συνεχίσει να εργάζεται, για την προστασία των καλώς νοούμενων συμφερόντων των εργοληπτών στο νέο απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί και να λειτουργεί ταυτόχρονα ως μοχλός πίεσης προς κάθε κατεύθυνση, με στόχο την περαιτέρω πορεία βελτίωσης του τομέα και την ανόρθωση της οικονομίας της χώρας γενικότερα.

Για πάνω από είκοσι χρόνια, η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. εργάστηκε μεθοδικά και πέτυχε την αναβάθμιση της υπόστασης των εργοληπτών, τη βελτίωση της ποιότητας των Κατασκευών και την εναρμόνιση της Βιομηχανίας με τις απαιτήσεις των καιρών, ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών – F.I.E.C.