Σύνδεσμος Εργοληπτών

Οικοδομικών Εργασιών Πάφου (Σ.Ε.Ο.Ε.Π.) - Σύντομο Ιστορικό

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Οικοδομικών Εργασιών Πάφου, ιδρύθηκε κατά την Συνέλευση της 31ης Μαρτίου 1968, η οποία συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό. Ο Σύνδεσμος άρχισε την λειτουργία του από την 1η Απριλίου 1968. Διοικείται από επτά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται κάθε 3 χρόνια μετά από Γενική Συνέλευση των Μελών του.

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν όλοι οι Εργολήπτες Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων μόνιμα εγκατεστημένοι στην Επαρχία Πάφου, οι οποίοι είναι Αδειούχοι σύμφωνα με τον Νόμο «Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών».

Ο Σύνδεσμος έγινε Μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) στις 25/02/1995 όταν και ιδρύθηκε η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.

Δομή του Συνδέσμου

Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Εργοληπτών Οικοδομικών Εργασιών Πάφου:

ΑΝΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ ΜΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΟΣ

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Οικοδομικών Εργασιών Πάφου έχει σήμερα 71 αδειούχα μέλη.

Σκοποί του Συνδέσμου

- Αναβάθμιση και εμπλουτισμός των υπηρεσιών προς τα μέλη του Συνδέσμου

- Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση μελών του

- Προώθηση επίλυσης διαφόρων προβλημάτων της Οικοδομικής Βιομηχανίας

Δραστηριότητες του Συνδέσμου

Ο Σύνδεσμος, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του, με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, ασχολείται με διάφορα θέματα όπως: η έλλειψη προσωπικού στην Οικοδομική Βιομηχανία της Επαρχίας Πάφου, η τήρηση του Νόμου «Περί Εγγραφής και Έλεγχου Εργοληπτών», η Ασφάλεια των Εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία κ.α.

Γίνονται επίσης κατά καιρούς συναντήσεις και συσκέψεις με διάφορους Επαγγελματικούς Φορείς της Επαρχίας, καθώς και με τους Αρμόδιους Φορείς όπως Υπουργούς, Βουλευτές, Έπαρχο Πάφου, Δημάρχους, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Πάφου, Μελετητές κτλ, προς προώθηση της επίλυσης διαφόρων προβλημάτων της Οικοδομικής Βιομηχανίας.

Κατά καιρούς, ο Σύνδεσμος καταθέτει τις απόψεις του σχετικά με τα διάφορα προβλήματα της Οικοδομικής Βιομηχανίας, σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς της επαρχίας Πάφου και στις Τοπικές ή Παγκύπριας κυκλοφορίας εφημερίδες.

Ο Σύνδεσμος διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία, Ημερίδες και Συνέδρια που έχουν σχέση με την Οικοδομική Βιομηχανία που παρακολουθούν όχι μόνο μέλη του, αλλά και Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες, καθώς και Μηχανικοί από Δήμους της Επαρχίας Πάφου.

Ο Σύνδεσμος μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για αναβάθμιση της επιμόρφωσης και κατάρτισης, τόσο των ιδίων των μελών του, όσο και του επιστημονικού προσωπικού τους, συνεχίζει τη διοργάνωση Επιστημονικών Σεμιναρίων στο άρτια εξοπλισμένο εκπαιδευτικό του Κέντρο. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, διοργανώθηκαν και συνεχίζονται Σεμινάρια κάθε χρόνο, αρκετά από τα οποία είναι επιχορηγημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με μείωση του κόστους συμμετοχής των ενδιαφερομένων, προς όφελος τόσο των μελών, όσο άλλων ενδιαφερομένων.

Μερικά από τα θέματα σεμιναρίων που διοργανώθηκαν είναι:

- Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στον Κατασκευαστικό Τομέα (κατά την εκτέλεση του Έργου)

- Τιμολόγηση Κατασκευαστικών Έργων

- Η Σύγχρονη Γραμματέας στην Εργοληπτική Εταιρεία

- Η Τεχνική των Διαπραγματεύσεων στη σύγχρονη Εργοληπτική Επιχείρηση

- Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000

- «Νέες Συμβάσεις του Δημοσίου»

- «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων από Κατασκευές, Εκσκαφές και Κατεδαφίσεις»

Το Δ.Σ του Συνδέσμου, συνεχίζοντας την προσπάθεια του να φέρει στην επιφάνεια και να μελετήσει τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του, όπως επίσης και να καθορίσει τη μελλοντική προσφορά υπηρεσιών προς τα μέλη του, διοργανώνει σε

Το Δ.Σ του Συνδέσμου συνεργάζεται με την ΟΣΕΟΚ διεξάγοντας έρευνες μεταξύ των μελών των Συνδέσμων, για εντοπισμό και επίλυση των προβλήματα που απασχολούν τους εργολάβους και την οικοδομική βιομηχανία γενικότερα. Τα πορίσματα των μελετών βοηθούν αφάνταστα στην υποστήριξη των θέσεων του Συνδέσμου στις διαβουλεύσεις που έχει με τα διάφορα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Τμήματα του κράτους για την επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν όχι μόνο τα μέλη του, αλλά και την οικοδομική βιομηχανία κατά καιρούς.

Το Δ.Σ του Συνδέσμου, θέλοντας να διευρύνει τις δραστηριότητες του και να προσφέρει προς τα Μέλη του και προς την τοπική κοινωνία , διοργανώνει με επιτυχία, εκδηλώσεις προς τιμήν της Γυναίκας του κατασκευαστικού τομέα, για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας. Αξιοσημείωτο επίσης ήταν το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος είχε στο παρελθόν αποκτήσει και ποδοσφαιρική ομάδα, με την ονομασία “Ποδοσφαιρική ομάδα Συνδέσμου Εργοληπτών Πάφου”, με πολύ καλά αποτελέσματα στο Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα.

Άλλες ενέργειες του Συνδέσμου, είναι η αποστολή ενημερωτικών δελτίων και Εγκυκλίων για διάφορα θέματα προς τα μέλη του, με σκοπό την αύξηση του ενδιαφέροντος στα κοινά αλλά και προς ενημέρωσή τους.

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελλάδος 30
Πολυκ. ΕΥΚΛΕΑΣ, 2ος όροφος,
8020 Πάφος
Τηλ.: 26-934633
Φαξ: 26-950342
Email: