Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) σε συνεργασία με τους Συνδέσμους μέλη της και άλλους οργανισμούς (ΑνΑΔ, Σ.Ε.Ε.Ε., κ.α.), διοργανώνει ή / και συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης και ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των εργοληπτών μελών των Συνδέσμων, των στελεχών των επιχειρήσεων τους, αλλά και άλλων ενδιαφερομένων που σχετίζονται με τον Kατασκευαστικό τομέα.

Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. λειτουργεί ως «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» αφού αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - ΑνΑΔ, με βάση τις πρόνοιες του « Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης» (ΑξιοΠιστοΣυν).

Τρέχοντα Σεμινάρια