Διεξαγωγή Σεμιναρίου «ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ) 05.06.2024 & 12.06.2024 (ΩΡΑ 15.00 – 20.15) & 19.06.2024 (ΩΡΑ 15.00-19.15) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗ: #220028
22 Μαΐου 2024

Για να θεωρείται έγκυρη η εγγραφή σας αλλά και για να μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, θα πρέπει να προχωρήσετε  με την ηλεκτρονική εγγραφή σας στο σεμινάριο και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «ΕΡΜΗΣ», ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα:

Οδηγίες:

Κάνετε είσοδο στην πλατφόρμα «ΕΡΜΗΣ» ως εταιρεία (https://ermis.anad.org.cy/#/front

Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης -Συμμετοχή → Δια βίου μάθηση – Επιλογή Κατηγορίας → Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας → Επιλέγετε το σεμινάριο με αριθμό #220028 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» → Ενέργειες → Αίτηση για συμμετοχή → Συμπλήρωση Αίτησης → Προσθήκη Συμμετέχοντα → Συμπληρώνετε τα ακόλουθα Στοιχεία:

1.  Αρ. ΑνΑΔ – Ονοματεπώνυμο: Επιλέγετε την εταιρεία σας και ακολούθως το άτομο που θα συμμετάσχει στο σεμινάριο
2.  Τίτλος θέσης στην επιχείρηση: πχ. Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής, Επιστάτης, Μελετητής(Να δηλωθεί δηλαδή ο Τίτλος Θέσης του συμμετέχοντα, όχι μόνο το Τμήμα του στην επιχείρηση)
3.  Περιγραφή καθηκόντων 

Πατήστε «Προσθήκη» εάν θα εγγράψετε και άλλα άτομα ή «Προσθήκη και κλείσιμο»

«Φύλαξη» και «Υποβολή»

Η δήλωση συμμετοχής σας θα έρθει σε μας για να την εγκρίνουμε.

*Παρακαλώ όπως ολοκληρώσετε την πιο πάνω διαδικασία εγγραφής σας στο σεμινάριο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31/05/2024. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Παρακαλώ όπως όλοι οι συμμετέχοντες να γνωρίζετε το username και τον κωδικό πρόσβασής σας στο σύστημα «ΕΡΜΗΣ» ως φυσικό πρόσωπο (password) διότι θα το χρειαστείτε για να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε το σεμινάριο. Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται απαραιτήτως με τον κωδικό πρόσβασής σας.

Για να μπορείτε να ακολουθήσετε όλα τα πιο πάνω βήματα και να εγγραφείτε στο σεμινάριο, θα πρέπει απαραιτήτως έχετε ήδη προχωρήσει άμεσα με την εγγραφή σας στη ψηφιακή πλατφόρμα «ΕΡΜΗΣ» (https://ermis.anad.org.cy/#/front ):

1.  Εγγραφή υποψηφίων για συμμετοχή στο μητρώο της ΑνΑΔ ως φυσικά πρόσωπα.
2.  Εγγραφή εταιρείας στο μητρώο της ΑνΑΔ ως νομικό πρόσωπο.
3.  Υποβολή αιτήματος εταιρείας για την απόκτηση του ρόλου «Εργοδότης».
4.  Σύνδεση υποψηφίων για συμμετοχή με τον εργοδότη τους, με κωδικό εξουσιοδότησης που τους παρέχει ο εργοδότης. 

Η πιο πάνω διαδικασία εγγραφής της επιχείρησης/οργανισμού ως Νομικό πρόσωπο και ως Εργοδότης, καθώς και των Φυσικών προσώπων στον «ΕΡΜΗ» γίνεται μόνο μια φορά.

Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις απευθυνθείτε στην ΑνΑΔ, τηλ. 22390300 (ext.2).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ