Υπογραφή συμφωνίας ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης της Οικοδομικής Βιομηχανίας στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταξύ Υπουργού Εργασίας, Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και Συντεχνιών Οικοδόμων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ - 26 Σεπτεμβρίου 2019
26 Σεπτεμβρίου 2019

Υπογραφή συμφωνίας ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης της Οικοδομικής Βιομηχανίας στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταξύ Υπουργού Εργασίας, Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και Συντεχνιών Οικοδόμων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ - 26 Σεπτεμβρίου 2019