Χαιρετισμός Προέδρου της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. κ. Στέλιου Γαβριήλ - 28η Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ)
24 Μαΐου 2023

28η Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ)