Συνάντηση αντιπροσωπειών, Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) και Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου (Σ.Ε.Ε.Ο.Κ.Κ.) - 10 Σεπτεμβρίου 2019
10 Σεπτεμβρίου 2019

Συνάντηση αντιπροσωπειών, Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) και Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου (Σ.Ε.Ε.Ο.Κ.Κ.) - 10 Σεπτεμβρίου 2019