Συνάντηση αντιπροσωπειών, Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) και Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) - 05 Σεπτεμβρίου 2019
05 Σεπτεμβρίου 2019

Συνάντηση αντιπροσωπειών, Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) και Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) - 05 Σεπτεμβρίου 2019