Συνάντηση Αντιπροσωπείας της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. με τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών κ. Γιώργο Λιλλήκα - Θέμα:Τροποποίηση στην Περί Φ.Π.Α. Νομοθεσία
18 Οκτωβρίου 2019

Συνάντηση Αντιπροσωπείας της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. με τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών κ. Γιώργο Λιλλήκα - Θέμα:Τροποποίηση στην Περί Φ.Π.Α. Νομοθεσία