Προκήρυξη Διαγωνισμού Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής 2023 από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας – Εθνικά Βραβεία (ΚΔΟΘ / 3)
16 Μαρτίου 2023

Ο Συνδέσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Σ.Ε.Ο.Κ.), σας ενημερώνει, ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προκηρύσσει και φέτος τον Εθνικό Διαγωνισμό Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής, για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί, μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους, σε σχέση με τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στους χώρους εργασίας με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας, το αργότερο μέχρι τις 21 Ιουλίου 2023. Για κάθε παράδειγμα καλής πρακτικής που θα υποβάλλεται, θα πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο (Παράρτημα Ι), το οποίο θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η επιβράβευση της προσπάθειας των επιχειρήσεων/οργανισμών, η οποία εστιάζει στη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων τους, αλλά και άλλων προσώπων που τυχόν επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. Παράλληλα, μέσω του διαγωνισμού ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις/οργανισμοί, να αναπτύξουν καλές πρακτικές ή / και να εφαρμόσουν πρακτικές που υποβάλλονται μέσω αυτού του διαγωνισμού.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Εθνικού Διαγωνισμού, θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου και τα βραβεία θα απονεμηθούν στο πλαίσιο της τελετής για την Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον ίδιο μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κ. Όλγα Νικολαΐδου, στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο τηλέφωνο 22405614.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ