Ο Πρόεδρος της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ομιλητής στο 17ο Συνέδριο και Έκθεση Ανάπτυξης Γης, Σχεδιασμού και Κατασκευής Κτιρίων – Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 / Ακίνητα: Οι τάσεις, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες
10 Μαρτίου 2023

Για πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής: https://www.imhbusiness.com/events/real-estate/