ΤΟ ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19) ΔΙΑΤΑΓΜΑ 314/2021
19 Ιουλίου 2021

ΤΟ ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 314/2021 – ΗΜΕΡ.19/07/2021