Διεξαγωγή Σεμιναρίου "Νέες πρακτικές στην Κατασκευαστική Βιομηχανία από την υποχρεωτική εφαρμογή των Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης"
19 Μαΐου 2021

Διεξαγωγή Σεμιναρίου "Νέες πρακτικές στην Κατασκευαστική Βιομηχανία από την υποχρεωτική εφαρμογή των Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης" - Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης – Συνήθη – Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης "Ο Οικοδόμος" ΚΕΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση, κατάρτιση και εμπλουτισμό των γνώσεων των εργοδοτών και εργοδοτουμένων στον Κατασκευαστικό Τομέα, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο:

«Νέες πρακτικές στην Κατασκευαστική Βιομηχανία από την υποχρεωτική εφαρμογή των Κτηρίων Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» στις 4 Ιουνίου 2021, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Ανδροκλέους 3Α, Λευκωσία.

Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους και ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής, θα τύχουν της σχετικής χορηγίας.

  • Δικαίωμα Συμμετοχής: €165,00 + €31,35 (19%) = €196,35
  • Χορηγία ΑνΑΔ για τις Επιχειρήσεις: €84,00
  • Κόστος Συμμετοχής: (€165,00 - €84,00)= €81,00 + €31,35 (Φ.Π.Α) = €112,35

Το ποσό των €31,35 που αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α., θα πιστωθεί στο λογαριασμό της Εταιρείας του συμμετέχοντα από την υπηρεσία Φ.Π.Α.

Σας επισυνάπτεται σχετική ενημέρωση και έντυπο δήλωσης συμμετοχής τα οποία να αποστέλλονται στα ακόλουθα email: kyriaki@oseok.org.cy , maro@oseok.org.cy .

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., στα τηλέφωνα: 22 753628, 22 753629, 22 753606.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες – Περιεχόμενο (πατήστε εδώ)

Έντυπο Συμμετοχής (πατήστε εδώ)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα (πατήστε εδώ)