Κενή Θέση Λειτουργού Λογιστηρίου
14 Νοεμβρίου 2023

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει άτομο για το Τμήμα Λογιστηρίου για κάλυψη των αναγκών του ως

 

Λειτουργός Λογιστηρίου

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο στη Λογιστική, ή Χρηματοοικονομικά.
 • Μεταπτυχιακό θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Γνώση και εμπειρία σε Λογιστικό Πρόγραμμα (Γνώση του Λογιστικού Προγράμματος E-soft θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Word, Excel και άριστη γνώση Η/Υ.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Δυναμικός και οργανωτικός χαρακτήρας με υπευθυνότητα και συνέπεια.
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα.
 • Γνώση Νομοθεσιών που σχετίζονται με τον Κατασκευαστικό Τομέα, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Καθήκοντα – Ευθύνες

 • Καταχώρηση Λογιστικών Εγγραφών στο Λογιστικό Σύστημα σε καθημερινή βάση.
 • Συμφιλίωση Τραπεζών.
 • Συμφιλίωση Ταμείων.
 • Ετοιμασία και Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Προετοιμασία και Καταχώρηση Μηνιαίας Μισθοδοσίας (Payroll).
 • Προετοιμασία και εφαρμογή Ετήσιου Προϋπολογισμού και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.
 • Διαχείριση απαραίτητων εγγράφων με Τραπεζικούς Οργανισμούς.
 • Εμπειρία στην Εταιρική Χρηματοδότηση και Διαχείριση Πόρων Οργανισμού, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Οτιδήποτε άλλο ζητηθεί από τον Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απολαβές – Ωφελήματα

 • Αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Ταμείο Προνοίας
 • 13ος Μισθός

Αιτήσεις (τυπώστε από www.oseok.org.cy), συνοδευόμενες με βιογραφικό σημείωμα και ανάλογα αποδεικτικά, να αποστέλλονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση hr@oseok.org.cy μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.

Πατήστε ΕΔΩ για την αίτηση