Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού €9.853,00 από την Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. σε Νοσηλευτήρια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ)
03 Δεκεμβρίου 2020

Εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στο χώρο και τέθηκαν σε λειτουργία τα δύο ψυγεία βαθέας ψύξεως συνολικού κόστους €9.853,00, τα οποία η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. προσέφερε για κάλυψη των αναγκών της νέας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Το Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς κρίσης που προκάλεσε η εξάπλωση του ιού COVID-19  και στη χώρα μας, αποφάσισε όπως συμβάλει με έμπρακτο τρόπο στην ενίσχυση της προσπάθειας αντιμετώπισης των αυξημένων αναγκών των νοσηλευτηρίων μας. Κατόπιν συνεννόησης με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ), η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. προχώρησε στην αγορά δύο ψυγείων βαθέας ψύξεως συνολικού κόστους €9.853,00 για κάλυψη των αναγκών σε εξοπλισμό της νέας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, τα οποία εγκαταστάθηκαν στο χώρο και τέθηκαν πρόσφατα σε λειτουργία.