ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΟΚ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΟΧΗ / ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
20 Ιανουαρίου 2023

Εποικοδομητική Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με Θέμα: Οικοδομική Βιομηχανία – Προοπτικές Ανάπτυξης και Ανάκαμψης του Κλάδου στη Μετά την Πανδημία Εποχή / Προβλέψεις και Προκλήσεις η οποία διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18/01/2023.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σημερινή εικόνα του κατασκευαστικού τομέα και να συζητήσουν για τις ανάγκες που προκύπτουν με τα υφιστάμενα δεδομένα. Από τη συζήτηση διαφάνηκε η ανάγκη για τομές στον Κατασκευαστικό τομέα που να διευκολύνουν την απρόσκοπτη λειτουργία του κλάδου, καθώς η αύξηση του κατασκευαστικού κόστους, τα ενεργειακά θέματα, η απουσία Δείκτη επανάκτησης του επιπλέον εργατικού κόστους, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η χρονοβόρα διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων, θα εξακολουθήσουν να ταλαιπωρούν τον τομέα.

Στη συζήτηση προσκλήθηκαν, ο κ. Αντώνης Αντωνίου, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων και Εκτελεστικός Πρόεδρος της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα "Προκλήσεις του Επιχειρηματικού Κόσμου, σε μία περίοδο παρατεταμένης Οικονομικής Κρίσης" και ο κ. Ανδρέας Δημητρίου της Δικηγόροι Ιωαννίδης Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε., Νομικός Σύμβουλος του Συνδέσμου και της Ομοσπονδίας και Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης, ο οποίος ανέλυσε το θέμα "Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών".

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΣΕΟΚ) κ. Στέλιος Γαβριήλ, έκανε μία ανασκόπηση του τομέα, ο οποίος, παρά το αυξημένο κόστος, την αβεβαιότητα και τις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν, συνεπεία της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία,

 • Το 2022 ο κλάδος των κατασκευών επέδειξε άνοδο σε σχέση με τον λοιπό επιχειρηματικό τομέα.
 • Ο κλάδος των κατασκευών ξεχώρισε θετικά ως προς τις προβλέψεις για τον τζίρο τους το 2022.
 • Επιτεύχθηκε η υλοποίηση αυξημένου προϋπολογισμού δημοσίων έργων εν μέρει συνδεδεμένων με τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
 • Αύξηση πληθυσμού λόγω των αφίξεων από Ουκρανία, Ρωσία και Λευκορωσία.
 • Εισροή ξένων επενδυτών από το Λίβανο και το Ισραήλ.

Παρέθεσε επίσης τις προκλήσεις που θα έχει να αντιμετωπίσει ο κλάδος στην Κύπρο κατά το 2023, όπως:

 • Τερματισμός της παραγωγής του Δείκτη Ωρομισθίων Οικοδομικών Επαγγελμάτων από τη Στατιστική Υπηρεσία.
 • Ανάγκη αναθεώρησης του Τύπου Υπολογισμού Αυξομειώσεων Εργατικών και Υλικών.
 • Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης.
 • Επίλυση Διαφορών με την Κριτική Διαδικασία (Adjudication) και Διαιτησίας.
 • Αλλαγές στους Κανονισμούς του Περί Αποβλήτων Νόμου.
 • Μη αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Εφαρμογή Νομοθεσιών που αφορούν τους Εργοδοτούμενους.
 • Έλλειψη Εξειδικευμένου Εργατικού Προσωπικού.
 • Ψηφιακή αναβάθμιση, Πράσινη Μετάβαση και Κυκλική Οικονομία.

Σύμφωνα με την παρουσίαση Στατιστικών Στοιχείων της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, από τον κ. Γιάννο Πουμπουρή, Διευθυντή της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ), παρά τις αλματώδεις αυξήσεις στις τιμές των υλικών, η κατασκευαστική δραστηριότητα φαίνεται να καταγράφει σταθερή πορεία τα τελευταία δύο χρόνια και ο τομέας συνεχίζει να συνεισφέρει σε ποσοστό περίπου 6,1% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) για το 2021.

Οι ενδείξεις σύμφωνα και με τον Πρόεδρο της ΟΕΒ, όσον αφορά τις αυξήσεις στα υλικά, είναι ότι το κόστος ενεργοβόρων υλικών, όπως Τσιμέντο, Σίδηρο / Αλουμίνιο, Πλαστικά, Τούβλα, κλπ. θα συνεχίσει να αυξάνεται και τα κτίρια θα πρέπει να είναι λιγότερο ενεργοβόρα, ‘πράσινα’ και ‘έξυπνα’.

Από την πλευρά του, ο κ. Δημητρίου επεσήμανε την ανάγκη αξιοποίησης των εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, όπως π.χ. της Διαμεσολάβησης και της Κριτικής Διαδικασίας, αντί των χρονοβόρων διαδικασιών εκδίκασης υποθέσεων τεχνικής φύσεως, με καταστροφικές συνέπειες για τις εργοληπτικές εταιρείες, αφού στερεί από αυτές μεγάλο μέρος της ρευστότητάς τους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ε.Ο.Κ.)
20/01/2023