Δελτίο Τύπου Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. με αφορμή νέα πτώση μπαλκονιού που συνέβη τα ξημερώματα στη Λεμεσό – 26/01/2024
26 Ιανουαρίου 2024

Με αφορμή το σημερινό περιστατικό πτώσης μπαλκονιού σε πολυκατοικία στη Λεμεσό, το οποίο και δεν ήταν το πρώτο τους τελευταίους έξι μήνες, καθώς παρόμοια συμβάντα είχαν επαναληφθεί και τον περασμένο Δεκέμβριο αλλά και τον Οκτώβριο, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια και υγεία του κοινού, ως υπέρτατο αγαθό και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους και να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ, συμμερίζεται την εισήγηση του ΕΤΕΚ για τακτικές επιθεωρήσεις και προώθηση του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Κτιρίου και καλεί τόσο τους Ιδιοκτήτες όσο και τις Τοπικές Αρχές να προχωρήσουν σε άμεσο έλεγχο και συντήρηση επικίνδυνων οικοδομών με τα κατάλληλα προσοντούχα και αδειούχα άτομα.

Η έγκαιρη διάγνωση και εντοπισμός από επαγγελματίες εγγεγραμμένους μελετητές τυχόν φθορών και άλλων προβλημάτων σε οικοδομές, οι πλείστες των οποίων κατασκευάστηκαν σε μία εποχή που δεν υπήρχαν οι υποχρεωτικές πρόνοιες αντισεισμικότητας ή καταλληλότητας υλικών και των απαραίτητων ελέγχων έχουν οδηγήσει σε αμφιβόλου ποιότητας γερασμένο κτιριακό απόθεμα, επιβάλλεται. 

Υπενθυμίζεται ότι, η ανάθεση, ανάληψη και εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης ή συντήρησης οικοδομών πρέπει να γίνεται από αδειούχους Εργολήπτες – Εγγεγραμμένους στο Συμβούλιου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών και να αποφεύγονται οι επιφανειακές εργασίες από μη προσοντούχα άτομα.

Η έγκαιρη λήψη μέτρων είναι επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση της ποιότητας των οικοδομών και ταυτόχρονα τη δημόσια ασφάλεια.