ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 113ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (F.I.E.C.)
06 Μαΐου 2022

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ) φιλοξενεί για δεύτερη φορά στην Κύπρο το 113Ο συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών «Fédération Européenne de la Construction (F.I.E.C)», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 13 Μαΐου 2022.

Η F.I.E.C., μέσω των 33 εθνικών Oμοσπονδιών μελών της σε 28 ευρωπαϊκές χώρες (25 ΕΕ & Νορβηγία, Ελβετία, Ουκρανία), αντιπροσωπεύει κατασκευαστικές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών (από τεχνίτες ενός ατόμου και ΜΜΕ έως μεγάλες διεθνείς εταιρείες), από όλες τις ειδικότητες οικοδομών και πολιτικού μηχανικού).

Χάρη στην ευρεία αντιπροσωπευτικότητά της, η FIEC είναι ο επίσημα αναγνωρισμένος Κοινωνικός Εταίρος, που εκπροσωπεί τους εργοδότες, στον Ευρωπαϊκό Τομεακό Κοινωνικό Διάλογο «Κατασκευές». Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. είναι μέλος της F.I.E.C από το 1996. Κατά την οκταετία που μεσολάβησε από την ένταξη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ στη F.I.E.C. μέχρι την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Κύπριοι εργολήπτες που ήταν οργανωμένοι στους Συνδέσμους – Μέλη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ , είχαν πλεονεκτική τότε δυνατότητα, να ενημερώνονται για τις μελλοντικές υποχρεώσεις και δικαιώματα τους, καθώς επίσης και για τις προοπτικές των επιχειρήσεων τους και να προετοιμάζονται ανάλογα.

Η εναρκτήρια τελετή θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα "Εύης Γαβριηλίδης" στο ΘΟΚ στη Λευκωσία στις 12 Μαΐου, παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων και οι εργασίες του Συνεδρίου θα συνεχιστούν στο ξενοδοχείο Amathus στη Λεμεσό στις 13 Μαΐου.

Την κυρίως διάσκεψη του θα απασχολήσει θέμα με τίτλο : « Sustainable Construction to tackle climate change », δηλαδή « Βιώσιμη Κατασκευή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ». Το θέμα επιλέγηκε σε συνέχεια των συμπερασμάτων, στα οποία είχε καταλήξει η Γενική Συνέλευση της FIEC στο Παρίσι το Νοέμβριο του 2019, σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Κατασκευαστικός Ορίζοντας Ευρώπη 2050. Διαπιστώθηκε η ανάγκη για την εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης της κλιματολογικής αλλαγής στο γενικότερο οικονομικό τομέα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στις αλλαγές και επιδράσεις που πιθανόν να επέλθουν στην κατασκευαστική βιομηχανία μέχρι και το 2030.

Στο πλαίσιο του ως άνω συνεδρίου αναμένεται να επισκεφθούν τη χώρα μας σημαντικός αριθμός εκπροσώπων των πιο πάνω Ομοσπονδιών και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες του κλάδου, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διαφόρων άλλων Ευρωπαϊκών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας.

Μέγας Χορηγός του Συνεδρίου είναι η Εταιρεία CHTISMA TRADING / OSTRAKO external thermal insulation.

Πληροφορίες για την όλη διοργάνωση έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό και μπορείτε να την επισκεφθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://fiec2020cy.com//

Πατήστε εδώ