Βιωματικό Εργαστήριο
31 Αυγούστου 2018

Στο πλαίσιο του δράσης pathfinder της Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για την Κλιματική Αλλαγή (Climate-KIC), πραγματοποιείται στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2018,  Βιωματικό Εργαστήριο τύπου "Αμμοδόχου (sandpit)" για την εξεύρεση ευκαιριών κυκλικής οικονομίας, αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων της οικοδομικής βιομηχανίας σε νησιωτικές περιοχές.

Εκτός των Κυπρίων εταίρων συμμετέχει και εταίρος από τη Μάλτα. Στόχος της δράσης είναι η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στα δυο νησιά και μέσα από τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από το Εργαστήριο, να δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο καλών πρακτικών που να μπορεί να χρησιμοποιείται από τους εμπλεκόμενους.

Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν γύρω στα 25 άτομα από την Κύπρο, τη Μάλτα και άλλες χώρες, προερχόμενοι από το χώρο της οικοδομικής βιομηχανίας, το εμπόριο οικοδομικών υλικών και τη διαχείριση αποβλήτων της οικοδομικής βιομηχανίας, από πανεπιστήμια, το ΕΤΕΚ, δημόσιους φορείς κ.α., καθώς και εκπρόσωπος της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ..

Μετά το πέρας της δράσης περί το τέλος του χρόνου, θα διεξαχθούν δυο Ημερίδες παρουσίασης των αποτελεσμάτων, μία στη Μάλτα και μια στη Λευκωσία.

Οι εργασίες του Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα "Δημήτρη Σαμψών", στα γραφεία της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. (Ανδροκλέους 3Α – Λευκωσία), η οποία στηρίζει την όλη εκδήλωση.

Λόγω της συμμετοχής ξένων συμμετεχόντων και εκπαιδευτών οι εργασίες του εργαστηρίου θα είναι στα αγγλικά.