Ορθολογική διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)
13 Δεκεμβρίου 2017

Πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2017, στα Γραφεία της ΟΕΒ, στη Λευκωσία, διάλεξη με θέμα «Ορθολογική διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)», στην οποία προσκλήθηκε για κατάθεση απόψεων εκ μέρους της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., ο Γενικός Διευθυντής της κ. Φράγκος Προκοπά / Πολιτικός Μηχανικός. Προσκεκλημένος ομιλητής στη διάλεξη ήταν και ο Δρ Ευγένιος Ευγενίου, Τεχνικός Μηχανικός, εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Τα Α.Ε.Κ.Κ. έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ρεύμα αποβλήτων με προτεραιότητα διαχείρισης και ως εκ τούτου έχουν τεθεί Εθνικοί ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση των υλικών αυτών. Η Κύπρος έχει θέσει ως στόχο την ανακύκλωση τουλάχιστον 70% των Α.Ε.Κ.Κ. μέχρι το 2020.

Προσκεκλημένος ομιλητής στη διάλεξη ήταν και ο Δρ Ευγένιος Ευγενίου, Τεχνικός Μηχανικός, εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των έργων και των επιχειρήσεων / εργοληπτών για την ορθολογική διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ, για τις προκλήσεις και τα προβλήματα που προκύπτουν τόσο ως προς τους Νόμους και Κανονισμούς για τα Α.Ε.Κ.Κ. όσο και ως προς τη διαχείριση και ανακύκλωση των αδρανών υλικών.

Τέλος παρουσιάστηκαν νέα μέτρα και δράσεις που έχουν αναληφθεί ή έχουν προγραμματιστεί και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση. 

Πιο κάτω βρίσκονται αυτούσιες οι Παρουσιάσεις:

- Ορθολογική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ) / Δρ Ευγένιος Ευγενίου, Τεχνικός Μηχανικός - Τμήμα Περιβάλλοντος

- Προκλήσεις και Πρακτικές στη Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) / Φράγκος Προκοπά, Πολιτικός Μηχανικός – Γενικός Διευθυντής Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.