3ο Συνέδριο για το Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων
09 Νοεμβρίου 2021

Με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. στη συζήτηση στογγυλής τραπέζης που θα ακολουθήσει των παρουσιάσεων. - Πέμπτη 11/11/2021 - Λεπτομέρειες και Δηλώσεις συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο.

https://www.imhbusiness.com/3%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD#pdf-program-link