Διεξαγωγή Σεμιναρίου «General Data Protection – Introductory Course» 14-15/04/2021
30 Μαρτίου 2021

Διεξαγωγή Σεμιναρίου «General Data Protection – Introductory Course»- Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης – Συνήθη – Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης "Ο Οικοδόμος" ΚΕΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση, κατάρτιση και εμπλουτισμό των γνώσεων των εργοδοτών και εργοδοτουμένων στον Κατασκευαστικό Τομέα, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο:

«General Data Protection – Introductory Course»

στις 14 - 15 Απριλίου 2021, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom και Ώρα: 15:00 – 18:45.

Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους και ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής, θα τύχουν της σχετικής χορηγίας.

Δικαίωμα Συμμετοχής:  €165,00 + €31,35 (19%) = €196,35

Χορηγία ΑνΑΔ για τις Επιχειρήσεις:  €84,00

Κόστος Συμμετοχής: (€165,00 - €84,00)= €81,00 + €31,35 (Φ.Π.Α) = €112,35

Το ποσό των €31,35 που αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α., θα πιστωθεί στο λογαριασμό της Εταιρείας του συμμετέχοντα από την υπηρεσία Φ.Π.Α. 

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., στα τηλέφωνα:  22 753628, 22 753629, 22 753606.