1998 - 2001
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Δημήτρης Σαμψών
2 Αντιπρόεδρος Όμηρος Ιορδάνους
3 Γενικός Γραμματέας Σώτος Λόης
4 Β. Γεν. Γραμματέας
Ανδρέας Μίκαλλος
5 Ταμίας Γεώργιος Βιολάρης
6 Μέλος Λάκης Γεωργίου
7 Μέλος Κυριάκος Μοσφιλιώτης
8 Μέλος Πανίκκος Καψός
9 Μέλος Ανδρέας Κασσιανός
10 Μέλος Πέτρος Ευλογημένος
11 Μέλος Κυριάκος Αβρααμίδης