Σεμινάριο 21 Νοεμβρίου 2018: "Αποτελεσματική Εποπτική Ικανότητα σε Εργοτάξια"
01 Νοεμβρίου 2018

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού διοργανώσει σεμινάριο με τίτλο:

"Αποτελεσματική Εποπτική Ικανότητα σε Εργοτάξια"

Οι σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις  των Έργων  καθιστούν την ικανότητα αποτελεσματικής Εποπτείας / Διαχείρισης των διαφόρων δραστηριοτήτων και κατασκευαστικών εργασιών ενός Έργου αδήριτη αναγκαιότητα.

Η σωστή εποπτεία διασφαλίζει την ορθή οργάνωση, έλεγχο και εκτέλεση του Έργου περιορίζοντας ή και αποκλείοντας χρονικές ή/και οικονομικές αποκλίσεις.

Η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη σωστή εποπτεία στο Εργοτάξιο θα συμβάλει στη  παραγωγική εκτέλεση των εργασιών και θα θέσει το Έργο κάτω από μια οργανωμένη διοίκηση-διαχείριση και έλεγχο προς όφελος όλων των συντελεστών του Έργου.

Ενημερωτικό Έντυπο