Προκήρυξη Διαγωνισμού Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής 2019 για Α&Υ
13 Μαρτίου 2019

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία – Προκήρυξη Διαγωνισμού  Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής 2019 - Εθνικά Βραβεία

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προκηρύσσει και φέτος το διαγωνισμό για τα Εθνικά Βραβεία Καλής Πρακτικής.
Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους για τη διεκδίκηση των πιο πάνω βραβείων καλής πρακτικής, αποστέλλοντας κατάλληλα συμπληρωμένο το
 Παράρτημα Ι στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας το αργότερο μέχρι την 28η Ιουνίου 2019.
Τα βραβεία θα απονεμηθούν στη διάρκεια της τελετής Λήξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2019, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβρη του 2019, από την έντιμη Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με τους όρους και τα κριτήρια για την υποβολή τέτοιων υποψηφιοτήτων είναι δημοσιοποιημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/F9D6674C4C98D6C8C225837B002FD3CA?OpenDocument

Παλαιότερα Παραδείγματα

Σε σχέση με παλαιότερα παραδείγματα που υποβλήθηκαν για τον εν λόγω διαγωνισμό, ανάμεσά τους και από Εταιρείες του Κατασκευαστικού Τομέα, μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο, στην  Ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) κατά τις χρονολογίες 2005 - 2014:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/7D7E771BB7EB971DC2257DEF002B4C8A?OpenDocument