Νέος Διευθυντής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.)
18 Σεπτεμβρίου 2020

Νέος Διευθυντής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.)

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, καλωσορίσαμε στην οικογένεια της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. τον κ. Γιάννο Πουμπουρή, Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου. Του ευχόμαστε καλές επιτυχίες!!