Νέα σειρά Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων από το Κέντρο Εκπαίδευσης "Ο Οικοδόμος Κ.Ε.Π.Ο." Β' Εξάμηνο 2020
18 Σεπτεμβρίου 2020

Το εκπαιδευτικό Κέντρο "Ο Οικοδόμος Κ.Ε.Π.Ο.", το οποίο ιδρύθηκε από την Κοινοπραξία της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) και τις Συντεχνίες Οικοδόμων ΠΕΟ και ΣΕΚ και έχει πιστοποιηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) με σκοπό την προώθηση της κατάρτισης των εργαζόμενων στην Οικοδομική Βιομηχανία και ακολούθως την πιστοποίηση στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων, συνεχίζει τον κύκλο Σεμιναρίων με τα ακόλουθα Προγράμματα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΕΠ/CYQF/EQF6

(Απευθύνεται σε Διευθυντικά Στελέχη Εργοληπτικών Εταιρειών, Μηχανικούς όλων των Κλάδων και Εργοδηγούς που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους μέσα από παρουσιάσεις και επιλύσεις πρακτικών εφαρμογών από την καθημερινή πράξη στα εργοτάξια και να αποκτήσουν μια σφαιρική αντίληψη για την Διεύθυνση/Εποπτεία Έργου.) – πατήστε για λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΕΠ/CYQF/EQF3

(Απευθύνεται στους εργαζόμενους στον κλάδο της οικοδομικής που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να πιστοποιηθούν στο επαγγελματικό πρότυπο «Οικοδομικά», ΣΕΠ/CYQF/EQF3) – πατήστε για λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής