Γενικές Συνελεύσεις Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) και των Συνδέσμων – Μελών της
13 Μαρτίου 2018

Πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) και των Συνδέσμων - Μελών της

Πρόγραμμα:

  • 14 Μαρτίου 2018 : Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Μελών Συνδέσμων Εργολάβων - Μελών της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. για συζήτηση του θέματοςτου Προσχεδίου Νόμου με τίτλο: "Ο Περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2016"

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των πιο κάτω συνελεύσεων, διαμορφώθηκε ως η ανακοίνωση της 16ης Απριλίου 2018 

  • 28 Μαρτίου 2018 : Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων Συνδέσμων στην Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. για συζήτηση του θέματος του Προσχεδίου Νόμου με τίτλο: " Ο Περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2016"
  • 11 Μαΐου 2018 : Εκλογικές Γενικές Συνελεύσεις Επαρχιακών Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών - Μελών της Ο.Σ.ΕΟ.Κ.
  • 24 Μαΐου 2018 : Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.