Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κέντρου Εκπαίδευσης "Ο Οικοδόμος"
09 Σεπτεμβρίου 2019

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κέντρου Εκπαίδευσης "Ο Οικοδόμος"

Θέμα: Κέντρο Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» ΚΕΠΟ – 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Β΄ Εξαμήνου 2019

 

Μετά από επίπονες προσπάθειες και ενέργειες που καταβλήθηκαν προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης και λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόμος» ΚΕΠΟ, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ενέκρινε το Κέντρο ως Δομή, για την υλοποίηση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από αυτή.

 

Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί από τον Οικοδόμο  στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. δύο Προγράμματα και βρισκόμαστε στην ευτυχή θέση να σας ενημερώσουμε ότι από τις 3 Ιουνίου 2019, το Κέντρο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του, στο  Πέρα Χωρίο Νήσου Λευκωσία, Παλαιό Δρόμο Λεμεσού, απέναντι από την Σχολή FΟROUM και υλοποιεί Προγράμματα.

 

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2019, έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση τα πιο κάτω:

 

1.    OIΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΕΠ /CYQF / EQF5

2.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΕΠ /CYQF /EQF6

3.    ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΕΠ / CYQF / EQF3

4.    ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ   

   ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕΠ /CYQF / EQF5

5.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΣΕΠ /CYQF / EQF5

6.    ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕΠ /CYQF /  

   EQF4.

7.    ΠΡΑΚΤΙΚΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΕΠ /CYQF / EQF5

8.    ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΕΠ /CYQF /EQF6

9.    ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΕΠ / CYQF / EQF3

10.    ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ  

   ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕΠ /CYQF / EQF5

11.    ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΣΕΠ /CYQF / EQF5

12.    ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕΠ    

   /CYQF / EQF4.

 

 

Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019, θα διεξαχθούν τα προγράμματα με τίτλο:

 

1.    ΠΡΑΚΤΙΚΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΕΠ /CYQF / EQF5

2.    ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΕΠ /CYQF /EQF6

 

Ολοκληρωμένες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για δηλώσεις συμμετοχής, αναγράφονται στα επισυναπτόμενα  έντυπα.

 

Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Σ.Ε.Ο.Κ.), όπως δηλώσουν συμμετοχή των εργοδοτουμένων τους στα προγράμματα, τόσο για σκοπούς επιμόρφωσης, όσο και για σκοπούς απόκτησης μελλοντικά του ανάλογου πιστοποιητικού επαγγελματικού προσόντος.

 

Ο Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Κέντρου, κ. Γιώργος Χριστοφόρου, Πολιτικός Μηχανικός, παραμένει πρόθυμα στη διάθεσή σας, για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση και βοήθεια για τη συμμετοχή στα Προγράμματα.

 

Αναμένοντας την ουσιαστική ανταπόκρισή σας.

 

 

Με εκτίμηση,

 

 

 

 

Φράγκος Προκοπάς

Διοικητικός Προϊστάμενος