Εγκύκλιος - Απαλλαγή Επισφαλών Χρεών
28 Ιουνίου 2019

Προωθείται συνημμένα προς ενημέρωσή σας, η Ερμηνευτική Εγκύκλιος με αριθμό 234 - Φ.Π.Α., αναφορικά με το θέμα για την Απαλλαγή Επισφαλών Χρεών, που αντικαθιστά την Εγκύκλιο με αριθμό 204, και η οποία σας επισυνάπτεται για ευκολία αναφοράς.

 

Ερμηνευτική Εγκύκλιος με αριθμό 234 - Φ.Π.Α.

Εγκύκλιος Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.