ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. - Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) τονίζει ότι η Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους Εργασίας αφορά όλους
15 Μαΐου 2019

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) τονίζει ότι η Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους Εργασίας αφορά όλους  -  Η ανάθεση εργασιών σε μη Εγγεγραμμένους Αδειούχους Εργολήπτες εμπεριέχει κινδύνους

Με αφορμή τα τελευταία περιστατικά εργατικών ατυχημάτων, η  Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) τονίζει ότι Εργοδότες, Εργαζόμενοι και Ιδιοκτήτες Έργων, θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ανάθεση εργασιών Κατασκευής, Συντήρησης, Ανακαίνισης, εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης ή και Κατασκευής Κολυμβητικών Δεξαμενών (πισίνων), θα πρέπει να ανατίθενται στους Επαγγελματίες  Εγγεγραμμένους Αδειούχους Εργολήπτες / Κατόχους της Ετήσιας Άδειας Οικοδομικών ή Τεχνικών Έργων του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (Σ.Ε.Ε.Ε.) που να αντιστοιχεί στην κατηγορία κάθε έργου.

Ιδιοκτήτες και Αρχιτέκτονες φέρουν ακέραια την ευθύνη της επιλογής του κατάλληλου αδειοδοτημένου εργολήπτη. Εργολήπτες, Επιβλέποντες Μηχανικοί, υπεύθυνοι Συντονιστές / Λειτουργοί για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, Υπεργολάβοι και οι ίδιοι οι Εργαζόμενοι, έχουν εξίσου βαρύνουσες νομικές υποχρεώσεις. 

Με στόχο τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων, συνοψίζονται οι πιο κάτω παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από όλους τους εμπλεκόμενους.

1. Η ανάθεση εργασιών σε μη εγγεγραμμένο και κατάλληλα αδειούχο Εργολήπτη, αυξάνει τον κίνδυνο σε βάρος των εργαζομένων, με τη νομική ευθύνη να βαραίνει τον Ιδιοκτήτη του Έργου. 

2. Κάθε εργοδότης ή και αυτοεργοδοτούμενος, θα πρέπει να λαμβάνει και να παρέχει τα κατάλληλα και σωστά μέτρα προστασίας, ακολουθώντας τις ορθές διαδικασίες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές Νομοθεσίες  

3. Στις εργασίες αυξημένου κινδύνου και όχι μόνο, ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η παράμετρος του κατάλληλου και σύγχρονου εξοπλισμού, η επαρκής γνώση συναρμολόγησης και χρήσης του, καθώς και η διατήρησή του σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση.

4. Πέραν από τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο εργοδότης, ο κάθε εργαζόμενος, σεβόμενος τον εαυτό του και την προστασία της ζωής του, πρέπει να ακολουθεί τις ορθές διαδικασίες χρήσης εξοπλισμού και να χρησιμοποιεί τα ανάλογα μέσα ατομικής προστασίας που του παρέχει ο εργοδότης του.

Εργολήπτες, Μελετητές, Επιβλέποντες Μηχανικοί, Υπεύθυνοι Συντονιστές / Λειτουργοί για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, Υπεργολάβοι και οι ίδιοι οι Εργαζόμενοι, έχουν εξίσου βαρύνουσες νομικές υποχρεώσεις. 

Η Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους Εργασίας αφορά όλους.

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 15/05/2019

ΚΑ/ΚΑ