Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με συγκρατημένη ικανοποίηση, για το κλίμα σταθεροποίησης του κλάδου των Κατασκευών και τους καρπούς που απέδωσε η στρατηγική που χαράξαμε όλο αυτό το διάστημα της πρωτόγνωρης κρίσης που έπληξε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, συνεπεία και πολύ πιο έντονα, τον τομέα μας, χαιρετίζω την πρόσφατη ανανέωση της Ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.).

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης των υπηρεσιών τόσο προς τα μέλη των Συνδέσμων και συνεργάτες της, όσο και προς το κοινό, η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. εγκαινιάζει τη νέα της Ιστοσελίδα, με στόχο την αμεσότερη επικοινωνία και την έγκαιρη ενημέρωση για την πορεία των σημαντικότερων θεμάτων που απασχολούν την Ομοσπονδία και την Οικοδομική Βιομηχανία γενικότερα.

Η τριετία που ακολούθησε από το 2013 και μετά, ήταν μία από τις χειρότερες οικονομικές περιόδους που βίωσε ο τόπος μας, με άμεσο αντίκτυπο στον κλάδο των κατασκευών.

Συνεπακόλουθα αυτής, ήταν η μείωση των οικοδομικών δραστηριοτήτων, η μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων μας, η αναστολή των εργασιών εργοληπτικών επιχειρήσεων, η μείωση των άμεσα και έμμεσα απασχολουμένων στον κλάδο και μικρότερος αριθμός υπογραφέντων δομικών συμβολαίων.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ακόμη οι επιχειρήσεις του κλάδου, δεν μας επιτρέπουν να εφησυχάζουμε, παρά τη θετική μέχρι στιγμής πορεία αναθέρμανσης του κλάδου και της οικονομίας μας γενικότερα.

Αναγνωρίζουμε και χαιρετίζουμε τις βελτιωτικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής προς την ορθή κατεύθυνση και ευελπιστούμε ότι, σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και συνετή πολιτική, θα συνεχιστεί η θετική πορεία της οικονομίας μας, τα αποτελέσματα της οποίας είχαν γίνει πλέον ορατά κατά τις αρχές του 2017, με:

- τον τομέας μας να έχει συμβάλει σε ποσοστό 3% στην άνοδο του ρυθμού ανάπτυξης, για πρώτη φορά από την ένταξη της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης,

- τη μείωση του αριθμού των ανέργων στον τομέα μας,

- το Δείκτη Παραγωγής στις κατασκευές να παρουσιάζει άνοδο κατά 5,4 μονάδες,

- το στόχο της Κύπρου για άντληση υψηλότερου ποσού ευρωπαϊκών κονδυλίων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, καθώς και

- την έμφαση που δόθηκε στον προϋπολογισμό, αναφορικά με την υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων.

Βήματα, που αν συνεχίσουμε από κοινού, θα σταθεροποιήσουν την πορεία προς την ανάκαμψη του τομέα μας.

Το Κεντρικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και οι Σύνδεσμοι – Μέλη της, θα συνεχίσουν να εργάζονται προς τούτο, μεθοδικά και συλλογικά. Ταυτόχρονα η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., θα διατηρήσει τη συνεργασία που έχει ξεκινήσει με όλες τις Επιστημονικές, Επαγγελματικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που σχετίζονται με τον κλάδο μας, ενδυναμώνοντας την προσπάθεια για το κοινό καλό.

Πιστεύουμε ότι, με την επινοητικότητα του Κυπρίου Εργολήπτη και το «ευήκοον ους» της Πολιτείας μπορούν να αντιμετωπιστούν κρίσεις, όπως αυτή που βιώσαμε πρόσφατα. Μπορούν ν΄ αντιμετωπιστούν προβλήματα και εμπόδια που εμφανίζονται ως ανυπέρβλητα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Κώστας Ρουσιάς
Πρόεδρος