Διεξαγωγή Σεμιναρίου Επίβλεψη & Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
16 Ιουνίου 2021

Διεξαγωγή Σεμιναρίου "Επίβλεψη & Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων" / Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας – Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης "Ο Οικοδόμος" ΚΕΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση, κατάρτιση και εμπλουτισμό των γνώσεων των εργοδοτών και εργοδοτουμένων στον Κατασκευαστικό Τομέα, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο:

"Επίβλεψη & Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων"
στις 25 και 26 Ιουνίου 2021, στο Ξενοδοχείο Faros Hotel στην Αγία Νάπα, με δωρεάν διαμονή για δύο βράδια, με ημιδιατροφή και ενδοεπιχειρησιακό μέρος, στο οποίο παρέχεται δωρεάν επίσκεψη και συμβουλευτική καθοδήγηση του εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας των συμμετεχόντων (η μέρα και ώρα καθορίζεται σε συνεννόηση εκπαιδευτή και συμμετέχοντα).

Το πιο πάνω σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους και ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής, θα τύχουν της σχετικής χορηγίας.

  • Δικαίωμα Συμμετοχής: €1500,00 + €285,00(19%) = €1785,00
  • Χορηγία ΑνΑΔ για τις Επιχειρήσεις: €1500,00
  • Κόστος Συμμετοχής: (€1500,00 - €1500,00)= €0,00 + €285,00 (Φ.Π.Α) = €285,00

Tο τελικό καθαρό κόστος συμμετοχής θα είναι μηδενικό δεδομένου ότι η μόνη επιβάρυνση είναι η καταβολή του Φ.Π.Α κατά την έναρξη του προγράμματος, η οποία πιστώνεται στην Εταιρεία από την Υπηρεσία Φ.Π.Α αργότερα.

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί, τηρουμένων όλων των υγειονομικών Πρωτοκόλλων καθώς και των απαραίτητων προϋποθέσεων τήρησης safe pass.

Για πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Κυριακή Αντωνίου (Λειτουργό της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), στο τηλέφωνο: 22 753629, 22 753606.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες – Περιεχόμενο (πατήστε εδώ)

Έντυπο Συμμετοχής (πατήστε εδώ)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα (πατήστε εδώ)