ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
03 Ιουνίου 2021

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης "Ο Οικοδόμος" ΚΕΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση, κατάρτιση και εμπλουτισμό των γνώσεων των εργοδοτών και εργοδοτουμένων στον Κατασκευαστικό Τομέα, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο:

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»

στις 09 – 10 Ιουνίου 2021, στα Γραφεία του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, οδός Ανδροκλέους 3Α, 1060 Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι το σεμινάριο αυτό είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους και ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής, θα τύχουν της σχετικής χορηγίας.

  • Δικαίωμα Συμμετοχής: €300,00 + €57,00 (19%) = €357,00
  • Χορηγία ΑνΑΔ για τις Επιχειρήσεις: €238,00
  • Κόστος Συμμετοχής: (€300,00 - €238,00)= €62,00 + €57,00 (Φ.Π.Α) = €119,00

Το ποσό των €57,00 που αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α., θα πιστωθεί στο λογαριασμό της Εταιρείας του συμμετέχοντα από την υπηρεσία Φ.Π.Α.

Η δήλωση συμμετοχής να αποστέλλεται στο email: kyriaki@oseok.org.cy .

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., στα τηλέφωνα: 22 753629, 22 753606.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες – Περιεχόμενο (πατήστε εδώ)

Έντυπο Συμμετοχής (πατήστε εδώ)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα (πατήστε εδώ)