Ανασκόπηση Τομέα

Στατιστική Υπηρεσία – Νεότερα Στοιχεία / Κατασκευές

Άδειες Οικοδομής

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Νοέμβριο 2017 ανήλθε στις 474. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €308,7 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 225,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 658 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017 εκδόθηκαν 5.291 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 4.900 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 52,6% και το συνολικό εμβαδόν κατά 45,1%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 41,9%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Άδειες Οικοδομής κατά Κατηγορία Έργου

Άδειες Οικοδομής κατά Κατηγορία Έργου (Συγκριτικά Στοιχεία)

Άδειες Οικοδομής κατά Επαρχία και Περιοχή