2011 - 04/2012
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Αριστοτέλης Αριστοτέλους
2 Αντιπρόεδρος Πέτρος Ευλογημένος
3 Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Μίκαλλος
4 Βοηθός Γεν. Γραμματέας
Κώστας Ρουσιάς
5 Ταμίας Λευτέρης Αναστασίου
6 Μέλος Χρίστος Χρίστης
7 Μέλος Στέλιος Κούννας
8 Μέλος Χάρης Ιωάννου
9 Μέλος Αντώνης Πετρίδης
10 Μέλος Μιχάλης Μιχαήλ
11 Μέλος Ηρακλής Πασσάδης