2008 - 2010
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Σώτος Λόης
2 Αντιπρόεδρος Πέτρος Ευλογημένος
3 Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Μίκαλλος
4 Βοηθός Γεν. Γραμματέας
Αριστοτέλης Αριστοτέλους
5 Ταμίας Κώστας Ρούσιας
6 Μέλος Αντώνης Πετρίδης
7 Μέλος Στέλιος Κούννας
8 Μέλος Χάρης Ιωάννου
9 Μέλος Χρίστος Χρίστης
10 Μέλος Μιχάλης Μιχαήλ
11 Μέλος Ηρακλής Πασσάδης