2005 - 08/2006
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Δημήτρης Σαμψών (Απεβίωσε 29/08/2006)
2 Αντιπρόεδρος Πέτρος Ευλογημένος
3 Γενικός Γραμματέας Σώτος Λόης
4 Βοηθός Γεν. Γραμματέας
Ανδρέας Μίκαλλος
5 Ταμίας Βάσος Πέτεβης
6 Μέλος Φραγκόπουλος Σάββα
7 Μέλος Ανδρέας Παπανικολάου
8 Μέλος Αντώνης Ασκάνης
9 Μέλος Χρίστος Αλεξάνδρου
10 Μέλος Μιχάλης Μιχαήλ
11 Μέλος Πέτρος Καούλας