2001 - 2004
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Δημήτρης Σαμψών
2 Αντιπρόεδρος Όμηρος Ιορδάνους
3 Γενικός Γραμματέας Σώτος Λόης
4 Βοηθός Γεν. Γραμματέας
Ανδρέας Μίκαλλος
5 Ταμίας Βάσος Πέτεβης
6 Μέλος Αντώνης Πετρίδης
7 Μέλος Ανδρέας Παπανικολάου
8 Μέλος Φραγκόπουλος Σάββα
9 Μέλος Σταύρος Θεοδοσίου
10 Μέλος Πέτρος Ευλογημένος
11 Μέλος

Ανδρέας Κασσιανός (μέχρι 09/2004)

Όμηρος Νικολή (από 10/2004)