09/2006 - 2008
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Σώτος Λόης (διαδέχθηκε τον αποβιώσαντα Δ.Σαμψών)
2 Αντιπρόεδρος Πέτρος Ευλογημένος
3 Γενικός Γραμματέας Βάσος Πέτεβης
4 Βοηθός Γεν. Γραμματέας
Ανδρέας Μίκαλλος
5 Ταμίας Φραγκόπουλος Σάββα
6 Μέλος Αντώνης Πετρίδης
7 Μέλος Ανδρέας Παπανικολάου
8 Μέλος

Πέτρος Καούλας (μέχρι 10/2006)

Χρίστος Χρίστης (από 11/2006)

9 Μέλος

Αντώνης Ασκάνης (μέχρι 10/2006)

Χάρης Ιωάννου (από 11/2006)

10 Μέλος Μίκης Ιωάννου
11 Μέλος Μιχάλης Μιχαήλ