05/2012 - 2015
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Κώστας Ρουσιάς
2 Αντιπρόεδρος Πέτρος Ευλογημένος
3 Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Μίκαλλος (μέχρι 06/2014)

Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου (από 07/2014)

Μιχάλης Μιχαήλ (από 07/2014 - Βοηθός Γεν. Γραμματέας)

4 Βοηθός Γεν. Γραμματέας

Χρίστος Χρίστης (μέχρι 05/2016)

Μαρίνα Στέκα (από 06/2016 - Μέλος)

5 Ταμίας Φραγκόπουλος Σάββα
6 Μέλος

Αντώνης Πετρίδης (μέχρι 06/2014)

Μαρία Χαραλαμπίδου Καρσερά (από 07/2014)

7 Μέλος Στέλιος Κούννας
8 Μέλος Χάρης Ιωάννου
9 Μέλος

Μηνάς Μηνά (μέχρι 05/2013)

Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου (από 06/2013)

10 Μέλος Κυριάκος Παναγή (από 07/2014)
11 Μέλος Ηρακλής Πασσάδης